Zorgcomplex Zenobiagang te Zoetermeer

opdrachtgever Dura Vermeer Bouw Zuid West te Rotterdam
architect EGM architecten te Dordrecht
aannemer Dura Vermeer Bouw Zuid West te Rotterdam
fase Realisatie

Zorgcomplex Zenobiagang is gelegen in het Katwijkerlaantracé te Zoetermeer. Het Katwijkerlaantracé betreft het bouwplan op een strook van drie braakliggende stukken grond in de wijk Rokkeveen. Dura Vermeer en zorgaanbieder Cardia hebben een plan gemaakt voor een zorggebouw voor verpleging van dementerende ouderen met een capaciteit van circa 64 plaatsen. In opdracht van Dura Vermeer werken wij de constructie uit van het zorgcomplex. Het casco bestaat uit een tunnelgietbouw systeem met een in het werk gestorte fundering op voorgespannen prefab betonpalen.